Ukázka: Ilja Hurník - Studánka
Jan Jirásek - Sanctus
Ukázka z CD České a moravské vánoční koledy
Společenský ples

Královéhradecký dětský sbor Jitro a vokální soubor Gentleman Singers
vás zvou na Společenský ples, který se koná
9. února 2019 od 20 hodin v Adalbertinu.
K poslechu a tanci hraje EGO retro music + další bohatý program. Předprodej vstupenek na HK point

Jitro Královéhradecký dětský sbor

Jitro pravidelně koncertuje v USA (13 turné, 217 koncertů), Japonsku (6 turné), Číně (2 turné) i ve většině zemí Evropy (2400 koncertů), v průběhu let zvítězil na 27 uznávaných mezinárodních soutěžích a natočil několik desítek CD. Zahraniční i naše odborná kritika hodnotí Jitro jako jeden z nejlepších dětských sborů světa a označuje ho za klenot české kultury. VÍCE INFO

Jitříčko přípravné oddělení

Sbor Jitříčko je posledním předstupněm hlavního koncertního sboru Jitro. Repertoár zahrnuje jednohlasé a vícehlasé písně období gotiky a renesance, až po tvorbu současných autorů. Každý rok uskuteční Jitříčko několik vystoupení v Hradci Králové i dalších našich městech a při zahraničních koncertech v Německu, Rakousku, Francii nebo například Maďarsku.

VÍCE INFO
Vlčí máky přípravné oddělení, 4.-5. třídy

Vlčí máky jsou nejvyšším přípravným oddělením KHDS s cílem připravit zpěváky pro vstup do hlavního sboru. Dvě pravidelné zkoušky v týdnu a několik víkendových soustředění jsou základem sborové přípravy dětí čtvrtých a pátých tříd ZŠ. Vlčí máky vystupují v rámci společných koncertů všech oddělení KHDS i samostatně, v našem městě i mimo Hradec Králové.

VÍCE INFO
Skřívánek B přípravné oddělení, 3. třídy

Na společných zkouškách si zpěváci Skřivánku B prohlubují své znalosti z oblasti hudební teorie a intonace a zdokonalují pěvecké dovednosti a interpretační schopnosti. Repertoár sboru zahrnuje skladby jednohlasé i vícehlasé. Skřivánek B vystupuje v rámci společných koncertů všech oddělení KHDS i samostatně mimo Hradec Králové.

VÍCE INFO
Skřívánek A přípravné oddělení, 2. třídy

Děti z druhých tříd ZŠ zpívají v přípravném sboru Skřivánek A. Postupně se seznamují se základy hudební teorie a intonace, získávají základní pěvecké dovednosti, rozvíjejí své interpretační schopnosti a rozšiřují si repertoár lidových i umělých písní. Důležitá pro činnost dětí v pěveckém sboru je motivace a citlivé vytváření vztahu k hudbě. VÍCE INFO

Světlušky přípravné oddělení, 1. třídy

Pod odborným vedením děti postupně pronikají do tajů hudby a zvládají základní písňový repertoár. Metodou hry se žáci seznamují se základy techniky zpěvu a intonace, zvládají elementární prvky hudební teorie a vytvářejí si postupně základní repertoár dětských písní, které jsou schopny kultivovaně interpretovat na koncertech KHDS. VÍCE INFO

Broučci přípravné oddělení, předškoláci

Nejmladší oddělení Broučci je určeno pro děti předškolního věku (4 - 6 let). Pod odborným vedením zde děti metodou hry pronikají do tajemství hudby, naučí se mnoho pěkných písniček a učí se postupně zvládat základy hlasové výchovy. VÍCE INFO

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové

Třída ČSA 335
50003 Hradec Králové
Telefon: +420 774 428 929
Žáky můžete omlouvat i prostřednictvím SMS. Když probíhá výuka, nemůžeme zvedat telefony.
E-mail: zus@jitro.cz

Úřední hodiny

pondělí až pátek: 13:00 - 17:00


Zvětšit mapu

Dokumenty školy

Veškeré důležité dokumenty školy (školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a další směrnice) jsou k dispozici ke stažení na Intranetu, případně jsou uloženy prezenčně k nahlédnutí v kanceláři školy.

Školní vzdělávací program je k dispozici v kanceláři školy.

Pedagogové (abecedně)

Mgr. Lucie Gregorovič Fárová DiS. (nar. 1987), ředitelka školy
Vystudovala pardubickou konzervatoř (2002 - 2009) v oboru hra na varhany (ve třídě Mgr. Václava Uhlíře) a dirigování (ve třídě Doc. Ing. Vlastislava Nováka, Mgr. Jaroslava Brycha a Mgr. Jaromíra M. Krygela). V roce 2011 dokončila studia na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové v oborech sbormistrovství a hudební výchova pro střední školy. V letech 2005 až 2008 vedla přípravné sbory v Pardubickém dětském sboru IUVENTUS CANTANS. Od roku 2006 vyučovala také hru na klavír na ZUŠ Pardubice, Havlíčkova. Je vnučkou sbormistra doc. Ing. Vlastislava Nováka, po kterém převzala komorní smíšený a ženský sbor Continuo v Pardubicích. Od září 2008 vede v Královéhradeckém dětském sboru přípravná oddělení (Skřivánek, Vlčí máky, Jitříčko) a hlavní sbor JITRO. Od roku 2010 je ředitelkou ZUŠ JITRO Hradec Králové.
doc. Mgr. Michal Chrobák
Pochází z Olomouce (1951), kde také začal se studiem klavírní hry a absolvoval studijní obor hudební výchova na Filozofické fakultě Univerzity Palackého (1969-1975). Zároveň se věnoval klavírní hře na Státní konzervatoři v Brně. V roce 1977 byl přijat ke studiu na klavírní oddělení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde absolvoval pod vedením doc. J. Smýkala (1981). Od roku 1976 vyučuje klavírní hru na hudební katedře Univerzity Hradec Králové, kterou také od roku 1994 úspěšně vede. Jeho jmenování docentem (1998) klavírní hry je akademickým oceněním odpovědné, citlivé a obětavé umělecko-pedagogické práce. Sólové koncerty zastiňuje jeho soustavná korepetitorská a koncertní součinnost s královéhradeckým sborem Jitro na koncertních cestách po celém světě a v nahrávacích studiích, která podstatně přispívá k uměleckému profilu tělesa.
PhDr. Helena Karnetová
Helena Karnetová se narodila v Šumperku 30. července 1956. Při studiích na Střední pedagogické škole v Přerově se začala výrazně zajímat o dětský sborový zpěv. Současně korepetovala u Pěveckého sboru severomoravských učitelek v Zábřeze. V letech 1975 – 1980 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro střední školy, hudební výchova – čeština. V roce 1984 zde složila rigorózní zkoušku z oboru teorie vyučování. První zaměstnavatel byla ZUŠ Na Střezině, později ZUŠ v Třebechovicích pod Orebem. Učila kolektivní předměty: hudební nauku a sborový zpěv. Individuálně pak hru na klavír a zobcovou flétnu. Vzdělání si rozšířila ještě mimořádným studiem na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde u profesora Josefa Pančíka studovala obor řízení sboru. V současné době působí jako odborný asistent na Hudební katedře Pedagogické fakulty UHK. V letech 1992 – 2008 vyučovala současně na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína. Sbormistrovskou činnost zahájila v letech 1980 – 1983 v přípravném oddělení KHDS Skřivánek. Na ZUŠ v Třebechovicích založila dětský pěvecký sbor Orebáček, který vedla 12 let. Na Biskupském gymnáziu rovněž zavedla pěvecký sbor – Da Capo. S ním natočila 1 MC a 5 CD. Vedla ho 15 let. V současné době pracuje s pěveckým sborem Cambio, složeným ze studentů Pedagogické fakulty a obměňujícím se vždy po jednom semestru.
Bc. Veronika Kladivová
Narodila se v roce 1991 v Litomyšli. Na místní ZUŠ Bedřicha Smetany se věnovala hře na akordeon, sólovému a sborovému zpěvu. Svou hudebnost dále rozvíjela v rámci studia na Střední pedagogické škole v Litomyšli (2007 – 2011), kde byla členkou Smíšeného pěveckého sboru KOS a komorního sboru KOKOS - umělecký vedoucí Mgr. Milan Motl Ph.D. Pod jeho vedením se věnovala také sólovému zpěvu. V roce 2011 získala ocenění Mladý talent Pardubického kraje v uměleckém oboru. Se sborem KOS dál externě spolupracuje. V červnu 2015 se s tímto tělesem zúčastnila nastudování dvou projektů v rámci Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl (G. B. Pergolessi: Stabat Mater a J. P. Rameau: Pygmalion). V letech 2011 – 2014 působila jako asistentka sbormistra. Ve studiu sólového zpěvu pokračuje na hudební katedře PdF Univerzity Hradec Králové u MgA. Jany Machačové. Své hudební vzdělání si v roce 2014 rozšířila semestrální studijní stáží na Georgia College v Milledgeville, USA. Pod vedením Ondřeje Macka, specialisty na italskou barokní operu, ztvárnila sólové role v barokní gratulační kantátě L´Oblighi dell´Universo od Antonia Draghiho a v oratoriu Padre Martiniho: Sagrificio d´Abramo. Jako sólistka spolupracuje s litomyšlskými sbory a Litomyšlským symfonickým orchestrem. Od roku 2012 vyučuje hlasovou výchovu v Královéhradeckém dětském sboru Jitro.
PhDr. Ludmila Kroupová, PhD.
Ludmila Kroupová (*1978) se věnuje hudbě po stránce teoretické i praktické. Ve školním roce 2002/2003 vykonala státní zkoušku z hudební výchovy a občanské nauky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Třetí studovaný obor, sólový zpěv, ukončila závěrečnou zkouškou a pěveckým recitálem zaměřeným na dílo A. Dvořáka. Ve školním roce 2009/2010 vykonala Státní rigorózní zkoušku v oboru Učitelství hudební výchovy a úspěšně uzavřela studium v doktorském studijním programu v oboru Hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V letech 2001 a 2002 se umístila na 2. místě v Celostátní interpretační soutěži pedagogických fakult. Spolupracuje s orchestrálními tělesy po celé ČR, pravidelně spoluvytváří koncerty chrámové hudby, ztvárnila roli Tubánce ve sci-fi opeře V. Matouška Osmá cesta a roli Holoferna v oratoriu A. Scarlattiho La Giuditta. Vytvořila ústřední melodie k filmům The criminal solution a Ad astra per aspera a spolupodílela se na natáčení několika CD. Kromě ZUŠ Jitro působí i v ZUŠ Habrmanova, kde vyučuje sólový zpěv a hru na elektronické klávesové nástroje.
Lenka Plašilová
Lenka Plašilová vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli, obor Učitelství mateřské školy. Od roku 2013 vyučuje pěveckou a hlasovou výchovu v Královehradeckém dětském sboru Jitro a působí jako asistentka sbormistryně přípravného oddělení Skřivánku A.
Prof. Jiří Skopal - umělecký vedoucí sboru Jitro, zástupce ředitele ZUŠ
Profesora Jiřího Skopala (* 1947) přivedl k tajemstvím, radostem i řeholi sborového zpěvu jeho otec Jan, sám sbormistr Pěveckého sboru moravských učitelů. Jako mladý učitel matematiky a hudební výchovy odcházel Jiří Skopal z Pedagogické fakulty Palackého univerzity v Olomouci (1965–69) do základní školy v Postřelmově s cílem vybudovat dětský sbor. Vítězství v regionální soutěži i založení sboru v Mohelnici byly posledními kroky před tím, než v září roku 1977 začal na místě odborného asistenta katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové rozesílat první dopisy rodičům, aby získal talentované děti z celého města. Kdo by tehdy pomyslel, že sbor, založený na principu čtyř přípravných oddělení a koncertního výběru, získá v letech 1979 až 1993 postupně řadu vítězství na národních a mezinárodních soutěžích v hlavních městech sborových festivalů: Olomouc, Varna (Bulharsko), Komló (Maďarsko), Neerpelt (Belgie), Kladno, Rostock (Německo), Příbram, Olomouc, Llangollen (Wales), Olomouc, Příbram, Nantes (Francie), Lecco (Itálie). Tak se z Broučků, Světlušek, Vlčích máků a Skřivánků postupně vytvářely a stále tvoří opory “Jitříčka” a hlavního sboru “s právem obléknout sborový kroj”. Koncertní cesty s potleskem nadšeného publika ve stoje křižovaly Evropu, ale vedly i do Asie, do Spojených států, do Japonska či Hongkongu. Jako učitel hudební výchovy na základní škole, později asistent, docent a vedoucí hudební katedry (1986–1990) dnešní Univerzity Hradec Králové publikoval studie a knihy o hudební psychologii, dějinách chlapeckého zpěvu, o vedení sboru a zavedl na fakultě studium předmětu řízení sboru. V roce 1994 byl jmenován profesorem. Od roku 1977 nepřetržitě působí jako umělecký ředitel a sbormistr dětského sboru Jitro. Společně s manželkou Květoslavou založil a řídil chlapecký sbor Boni Pueri (1982–1996). Jako odborník a světově uznávaný sbormistr byl sjezdem Amerických sborových dirigentů (ACDA) od roku 1989 zván se svými sbory Jitro a Boni Pueri do USA ke koncertům ve Washingtonu (National Cathedral), New Yorku (Merkin Concert Hall), Bostonu (Jordan Hall), Houstonu, Dallasu, Ithace (Ford’s Hall), Atlantě, Austinu, San Antoniu (Majestic Theatre) aj. Roku 2000 mu primátor města Hradec Králové udělil prestižní cenu za mimořádný přínos v kultuře Primus Inter Pares.
Mgr. Jiří Skopal, PhD.
Sbormistr a hudební pedagog, narozen 20. 2. 1971 v Zábřehu. Pěvecké zkušenosti získal v Královéhradeckém dětském sboru a chlapeckém sboru Boni Pueri. V letech 1989–94 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové obor hudební výchova a sbormistrovství. Pardubickou konzervatoř (obor dirigování) absolvoval ve třídě Vlastislava Nováka (1995). Na Northern Illinois University (Spojené státy americké) absolvoval sbormistrovský kurz pod vedením Doreen Rao. V roce 2005 dokončil doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Vedl přípravná oddělení Boni Pueri (1987–97), přípravná oddělení dětského sboru Jitro (1988–2008), koncertní sbor Jitro (1992–2008). Od roku 1997 řídí ženský sbor Jitro (smíšený sbor od 1998 do 2013). V letech 1993–2008 pedagogicky působil na Základní umělecké škole Habrmanova Hradec Králové a od roku 1996 vyučuje jako odborný asistent na Hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde řídí univerzitní smíšený sbor. Od roku 2011 pracuje v ZUŠ JITRO Hradec Králové, kde vyučuje přípravnou hlasovou výchovu a pěveckou hlasovou výchovu. S dětským a smíšeným sborem Jitro uskutečnil koncerty v mnoha evropských státech (Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Rakousko a další). Je členem porot sborových soutěží (Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Brno, Bratislava).
Květoslava Skopalová
Pochází ze Šumperka, vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově. Od roku 1977 se podílí na organizační práci v pěveckém sboru Jitro a stará se o kroniku a archív sboru. Od roku 1996 je sbormistryní přípravných oddělení Broučci a Světlušky. V roce 1982 spoluzakládala chlapecký sbor Boni Pueri, kde čtrnáct let vedla přípravná oddělení.
Mgr. Miroslava Smolíková
Vede přípravné oddělení Skřivánek A. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Jaroměři a PF UK v Praze. Sólový zpěv studovala u prof. M. Boučkové (FF UP v Olomouci). Absolvovala kurzy dirigování na PF v Hradci Králové a řadu kurzů modernizace hudební výchovy pořádaných Českou hudební společností. Působila ve folklorních souborech Hořeňák a Český ráj. Pracovala v institucích veřejné správy - na Okresním úřadu v Hradci Králové – odboru kultury, Krajském úřadu Královéhradeckého kraje – odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury a odboru školství. V současné době vyučuje v ZUŠ JITRO Hradec Králové.
Pavla Stratílková DiS.
Narodila se v roce 1986 v Chrudimi. Svou hudební dráhu začala na ZUŠ v Chrasti, kde se věnovala hře na klavír a příčnou flétnu. Na ZUŠ v Chrudimi se poté začala věnovat sólovému zpěvu. Současně byla členkou pěveckého sboru Salvátor v Chrudimi. Vystudovala Konzervatoř v Pardubicích pod vedením Bc. Martiny Forštové v oboru klasický zpěv. Působila v operním studiu Konzervatoře Pardubice, kde nastudovala mnoho operních rolí: Dido a Aeneas (HenryPurcell) - Belinda a druhá dáma, Hänsel und Gretel (EngelbertHumperdinck) - Gretel a další. Pavla Stratílková se také pravidelně účastní Mezinárodních interpretačních kurzů v Brně u prof. M. Beňačkové, kurzů J. Markové, A. Tiché, J. Chaloupkové. V současné době soukromě studuje u prof. Magdalény Hajóssyové. Úspěšně také složila talentovou zkoušku na Akademii staré hudby v Brně, kde bude posluchačkou oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby u prof. Ireny Troupové. Pavla Stratílková se koncertně věnuje převážně duchovnímu a písňovému repertoáru a ansámblovému zpěvu. Spolupracuje s varhanicí Kateřinou Jirešovou, s kytaristkou Petrou Poláčkovou, Jakubem Šarounem (klavír), Danou Šťastnou (mezzosoprán) a Lucií Černou (soprán). Od roku 2007 vyučovala sólový zpěv a přípravkový sbor na ZUŠ v Přelouči. Od roku 2010 zajišťuje pěveckou hlasovou výchovu v Královehradském dětském sboru Jitro.
Mgr. Lucie Strejcová
se narodila v roce 1988 v Turnově. V roce 2010 se stala absolventkou Pardubické konzervatoře, kde studovala klasický zpěv ve třídě MgA. Hany Medkové, PhD. V letech 2010-2016 studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v oborech Hudební výchova a Hra na hudební nástroj se zaměřením na sólový zpěv. Své hudební vzdělání si v roce 2013 rozšířila půlročním pobytem na Georgia College v Milledgeville v USA - Music Composition and Music Performance. V současné době je studentkou doktorandského studijního programu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2010 působí jako pěvecký hlasový pedagog v ZUŠ Jitro v Hradci Králové. Kromě pedagogické činnosti se věnuje sólové a komorní koncertní činnosti. Je členkou královéhradeckého vokálního souboru EnRe a pražského pěveckého souboru Collegium 419.
Mgr. MgA. Markéta Štefaniková
Zpěv ji provází od narození. Nepřeberné množství hlavně lidových písniček ji naučila maminka. Hudební nadání rozvíjela hrou na klavír a zpěvem v přípravce Královéhradeckého dětského sboru Jitro. Členství v Jitru postupně zaujalo dominantní postavení mezi ostatními koníčky. Náročná sborová příprava byla zúročena úspěchy na mnoha mezinárodních soutěžích a stovkách zahraničních koncertů po celém světě. Základ pro sólovou dráhu také získala v Jitru u dlouholeté hlasové poradkyně Růženy Hanušové. Po konzervatoři v Pardubicích vystudovala zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u prof. Anny Barové. Jako sólistka operního souboru hostovala několik sezón v divadle F. X. Šaldy v Liberci. Často spolupracuje s komorními i symfonickými orchestry na hudebních projektech jak v České republice tak v zahraničí. V současné době také vyučuje zpěv a hlasovou výchovu na Univerzitě Hradec Králové a jako pedagožka se po letech vrátila opět k Jitru. Pro své bohaté zkušenosti je zvána do porot pěveckých sólových i sborových soutěží a přehlídek a také jako lektorka hlasové výchovy na kurzy pro sbormistry.
Mgr. Filip Tesař
Pochází z Bystrého u Poličky, kde se při tamní ZUŠ věnoval 9 let hře na klavír. Svoji pěveckou praxi začal získávat nástupem na Střední pedagogickou školu v Litomyšli. Zde působil v pěveckém sboru KOS a komorním souboru KOKOS pod vedením Mgr. et Mgr. Milana Motla, u kterého rovněž navštěvoval hodiny sólového zpěvu. Při svých studiích se úspěšně účastnil několika pěveckých soutěží. V roce 2013 se zúčastnil pěvecké soutěže s mezinárodní účastí v Ružomberoku, kde získal druhé místo v kategorii sólový zpěv. V roce 2012 absolvoval kurz pro hlasové pedagogy pořádaného AMU Praha. V současné době studuje na Univerzitě Hradec Králové obor Hudební kultura a řízení sboru u Mgr. Jiřího Skopala, Ph.D.

Login

Přihlášení do intranetu
Intranet je určen členům sboru a jejich rodinným příslušníkům

Nemáte-li přístup, kontaktujte ředitelku školy na adrese zus@jitro.cz
Nahoru