Ukázka: Ilja Hurník - Studánka
Jan Jirásek - Sanctus
Ukázka z CD České a moravské vánoční koledy
Společenský ples

Královéhradecký dětský sbor Jitro a vokální soubor Gentleman Singers
vás zvou na Společenský ples, který se koná
9. února 2019 od 20 hodin v Adalbertinu.
K poslechu a tanci hraje EGO retro music + další bohatý program. Předprodej vstupenek na HK point

Jitro Královéhradecký dětský sbor

Jitro pravidelně koncertuje v USA (13 turné, 217 koncertů), Japonsku (6 turné), Číně (2 turné) i ve většině zemí Evropy (2400 koncertů), v průběhu let zvítězil na 27 uznávaných mezinárodních soutěžích a natočil několik desítek CD. Zahraniční i naše odborná kritika hodnotí Jitro jako jeden z nejlepších dětských sborů světa a označuje ho za klenot české kultury. VÍCE INFO

Jitříčko přípravné oddělení

Sbor Jitříčko je posledním předstupněm hlavního koncertního sboru Jitro. Repertoár zahrnuje jednohlasé a vícehlasé písně období gotiky a renesance, až po tvorbu současných autorů. Každý rok uskuteční Jitříčko několik vystoupení v Hradci Králové i dalších našich městech a při zahraničních koncertech v Německu, Rakousku, Francii nebo například Maďarsku.

VÍCE INFO
Vlčí máky přípravné oddělení, 4.-5. třídy

Vlčí máky jsou nejvyšším přípravným oddělením KHDS s cílem připravit zpěváky pro vstup do hlavního sboru. Dvě pravidelné zkoušky v týdnu a několik víkendových soustředění jsou základem sborové přípravy dětí čtvrtých a pátých tříd ZŠ. Vlčí máky vystupují v rámci společných koncertů všech oddělení KHDS i samostatně, v našem městě i mimo Hradec Králové.

VÍCE INFO
Skřívánek B přípravné oddělení, 3. třídy

Na společných zkouškách si zpěváci Skřivánku B prohlubují své znalosti z oblasti hudební teorie a intonace a zdokonalují pěvecké dovednosti a interpretační schopnosti. Repertoár sboru zahrnuje skladby jednohlasé i vícehlasé. Skřivánek B vystupuje v rámci společných koncertů všech oddělení KHDS i samostatně mimo Hradec Králové.

VÍCE INFO
Skřívánek A přípravné oddělení, 2. třídy

Děti z druhých tříd ZŠ zpívají v přípravném sboru Skřivánek A. Postupně se seznamují se základy hudební teorie a intonace, získávají základní pěvecké dovednosti, rozvíjejí své interpretační schopnosti a rozšiřují si repertoár lidových i umělých písní. Důležitá pro činnost dětí v pěveckém sboru je motivace a citlivé vytváření vztahu k hudbě. VÍCE INFO

Světlušky přípravné oddělení, 1. třídy

Pod odborným vedením děti postupně pronikají do tajů hudby a zvládají základní písňový repertoár. Metodou hry se žáci seznamují se základy techniky zpěvu a intonace, zvládají elementární prvky hudební teorie a vytvářejí si postupně základní repertoár dětských písní, které jsou schopny kultivovaně interpretovat na koncertech KHDS. VÍCE INFO

Broučci přípravné oddělení, předškoláci

Nejmladší oddělení Broučci je určeno pro děti předškolního věku (4 - 6 let). Pod odborným vedením zde děti metodou hry pronikají do tajemství hudby, naučí se mnoho pěkných písniček a učí se postupně zvládat základy hlasové výchovy. VÍCE INFO

Aktuální informace

Vynikající kritiky na CD Parallel Worlds

(Zveřejněno 6. 2. 2018)

Vynikající kritiky na CD Parallel Worlds pokračují. Připomínáme, že i toto CD bylo vydáno americkým gigantem PARMA Recordings. Novou kritiku přinášíme v italském originále, ale i v českém překladu.

Jan Jirásek: Parallel Worlds. © 2017 Navona Records

Originál: http://www.kathodik.it/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=6794

Jan Jirásek ‘Parallel worlds’
(Navona Records 2017)

Non si può non ammirare della scrittura corale di Jan Jirásek l’assoluta chiarezza contrappuntistica, la levigatezza delle soluzioni, la grazia con cui le dissonanze costellano il discorso musicale, arricchendolo e rendendolo assai profondo. Le risorse della voce sono impiegate con molto equilibrio, senza mai cedere a gratuite sperimentazioni. Della grande tradizione sacra, non casualmente, Jirásek conserva molti elementi: anzitutto la concezione melodica, l’equilibrio fra le parti, l’estrema comunicabilità delle intenzioni, l’ancoraggio netto al testo. Missa propria e Si, vis amari, ama sono lavori emblematici di questa capacità di inserirsi, con molta umiltà di intenzioni, nel grande mare della musica sacra destinata a soli elementi femminili. Mondi paralleli, che combina testi all’insegna del dialogo interreligioso, raggiunge, in tal senso, un’originalità espressiva assoluta. Mentre King Lavra, accogliendo elementi del profano, e occhieggiando a certe soluzioni che ricordano Orff, è una narrazione per coro assai suggestiva e godibile. Grazia e precisione sono i meriti principali del Jitro Czech Girls Choir, diretto da Jiri Skopal.

Český překlad:

Nelze neobdivovat vokální partituru Jana Jiráska, absolutní kontrapunktickou jasnost, uhlazenost řešení, vybranost, s níž dizonance osvětlují hudební rozhovor, aby ho obohatily a učinily hlubším. Hlasové zdroje jsou využívané se značnou vyvážeností, aniž by kdy sklouzly k levným experimentům. Z velké duchovní tradice, nikoli náhodně, zachovává Jirásek mnohé prvky: především melodický koncept, vyváženost partů, extrémní komunikatelnost záměrů, jasné ukotvení k textu. Missa propria a Si, vis amari, ama jsou emblematická díla s kapacitou zařadit se s velkou pokorou do velkého moře duchovní hudby, určené pouze pro ženské hlasy. Mondi paralleli, které kombinují texty ve jménu dialogu různých vyznání, dosahují v tomto smyslu absolutní výrazové originality. Zatímco Král Lávra se světskými prvky, koketující s jistými řešeními, které připomínají Orffa, je příběh pro sbor dostatečně sugestivní a potěšitelný. Půvab a preciznost jsou priincipiální zásluhy českého dívčího sboru Jitro, řízeného Jiřím Skopalem.

 

Login

Přihlášení do intranetu
Intranet je určen členům sboru a jejich rodinným příslušníkům

Nemáte-li přístup, kontaktujte ředitelku školy na adrese zus@jitro.cz
Nahoru